Liquid Web Managed Word Press

 

Távmunka szabadidõben, mellékállásban

Az, hogy valaki vállalkozást szeretne indítani vagy csak egy kis pénzt keresni: két merőben különbözõ dolog. Aki vállalkozást akar építeni, mielõtt belevág, tudnia kell, milyen elõnyökkel és hátrányokkal és állandó kötelezettségekkel jár vállalkozónak lenni. Aki nem akarja a vállalkozás kockázatát vállalni, csupán mellékkeresethez jutni, annak elég, szaktudására és alapozva jó kapcsolatot épít ki olyan cégekkel, vagy egyéni vállalkozókkal, akiktõl rendszeres megbízásokat kaphat.

A potenciális táv-munkalehetõségek nagy része tehát elvileg már adott, de többségében még kiaknázatlan. Az átállás folyamatában pedig a kezdeményezõ távmunkavállalóknak is nagy szerepe van. A fenti kérdésekre adott válaszok alapján érdemes elgondolkodni azon, ki hogyan találhat tényleges távmunka lehetõségekre, illetve hogyan alakítsa ezeket ki önmagának.

Fontos hangsúlyozni, hogy a távmunka lehetõségeket elsõsorban a munkaerõpiaci viszonyok, tehát a munkaerõ iránti kereslet és kínálat határozza meg A leendõ távmunkásoknak tehát erre a versenyre kell felkészülniük.

Felkészülés a távmunkára

A távmunkára való felkészülés elsõ lépcsõje az önértékelés: annak eldöntése, hogy az egyén szakmája, szakértelme, illetve adott tulajdonságai, temperamentuma révén alkalmas-e távmunkavégzésre. Fontos a célokat is elõre meghatározni, és késõbb nyomon követni azok megvalósulását. Ha például a távmunkára váltás elsõdleges célja az, hogy több idõt töltsünk a családdal, de a távmunka során épp ellenkezõleg, képtelenek vagyunk elszakadni a munkától, szinte csak fizikailag létezünk a környezetünk számára: a távmunka inkább problémákat okoz majd, és nem szolgálja az élet minõségének javítását. Tudatosan próbáljuk meg kiaknázni a távmunka pozitívumait.

Döntés elõtt önértékelés: alkalmas vagyok-e a távmunkára?
Nem minden ember alkalmas távmunka-végzésre. Ennek okai egyrészt a végzett szakma, másrészt az egyénre jellemzõ különbözõ személyiségjegyekben rejlik. A távmunkavégzésre alkalmas személy pszichológiai profiljában olyan tulajdonságok szerepelnek, mint: önfegyelem, önállóság, kreativitás, koncentráló képesség, az átlagosnál alacsonyabb társasági igény.

Vannak emberek, akik jobban tudnak koncentrálni akkor, ha nyugodt, zavartalan környezetben dolgozhatnak egyedül, míg másokat éppen ellenkezõleg, aktív munkára serkent a mozgalmas légkör, az irodai jövés-menés.

Vannak, akik optimalizálni tudják teljesítményüket a hagyományos 8-5 óra közötti idõszakra, míg mások sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni hajnalban, vagy az éjjeli órákban, esetleg rapszodikus idõbeosztásban.

Sok ember számára valóságos fõnyeremény, ha nem kell naponta felesleges idõt töltenie az utazgatással, míg mások számára a munkába- ás hazajárásra és fordított idõ éppen arra kell, hogy ezalatt mintegy átkapcsoljanak a privát életbõl az üzlet menetre és vissza.

Vannak, akik szeretik, ha magán- és munkahelyi életük összemosódik, otthon is szívesen foglalkoznak munkájukkal, esetleg a család többi tagjával együtt. Más munkavállalók örülnek, ha végre elszakadhatnak a munkájuktól, és szeretik a privát és hivatali életet tisztán és határozottan kettéválasztani.

Sokrétû önismeret segíthet annak eldöntésében, hogy valaki alkalmas-e távmunka végzésre.

Ideális távmunka környezet megteremtése
Teremtsünk maguknak a munkához ideális környezetet otthonukban: hacsak lehet egy külön dolgozószobát: kényelmes és ergonomikus bútorokkal, korszerû felszereléssel.

Távmunka eszközök beszerzése, fejlesztése
Ha magunk álljuk a beszerzés költségeit, kezdetkor csak a legszükségesebbeket szerezzük be. Legyen alapvetõ szempont az eszközök megbízhatósága, és az elérhetõ support. Lehetõség szerint konzultáljunk szakemberrel az eszközök kiválasztásakor. Szerencsésebbek számára a munkaadó biztosítja a távmunkához szükséges eszközöket, ez lehet bérbe adás, vagy vásárlás, illetve hozzájárul az üzemeltetés költségeihez, a felek között kötött szerzõdés szerint.

Környezetben élõk felkészítése
Fontos, hogy amennyiben távmunkásként otthon dolgozunk, ezt fogadtassuk el a környezetünkkel is. Csak akkor tudunk zavartalan körülmények között dolgozni, ha megkapjuk ehhez a környezetünk támogatását, megértését, a családtagok együttműködését. Kisgyermekes anyának gondoskodni kell gyermeke felügyeletérõl, ha a munkáját a kisgyermek ébrenlétének ideje alatt is folytatni akarja. Tévhit az, hogy a kisgyerekekrõl való gondoskodás és a távmunkavégzés egyidõben megvalósítható.

Önképzés, önfejlesztés
A távmunka során számos új dolgot kényszerülünk megtanulni: lépést kell tartanunk a technika fejlődésével, ismernünk kell legújabb szoftverek, kommunikációs eszközök mûködését, használatát. Ismernünk kell azokat a platformokat, melyeken a munkaadó vagy megbízó elvárja a munka teljesítését.

Tanulás egy életen át
"Lifelong learning", azaz tanulás egy életen át. Napjaink gyorsan változó gazdasága, a technika rohamos fejlődése, az új rendszerek és megoldások, többek között a Hálózat beépülése napi munkánkba ezt követeli meg minden munkavállalótól. Aki ma versenyképes akar maradni a munkaerõ-piacon, rákényszerül arra, hogy akár beosztottként akár vezetőként dolgozik, tovább tanuljon, új ismeretekkel bõvítse és folyamatosan frissítse, vagy egy speciális szakirányba továbbfejlessze tudását.

Távtanulás
A munka melletti tanulás legkézenfekvőbb alternatívája a számítógéppel segített távoktatás, melynek lehetõségei egyre inkább kiépülnek a világon, így hazánkban is. Világtendencia, hogy a felsõoktatás és a felnõttoktatás egyre nagyobb hányada valósul meg távoktatás keretében. Az Internet egyre több lehetõséget nyújt az egyének számára távtanulásra. A hálózaton tömegesen léteznek különféle tanfolyamok, melyek kombinálják az email és a web lehetőségeit az oktatás, gyakorlás és számonkérés folyamatában.

Táv-önmenedzselés
A táv-önmenedzselés fogalma magában foglalja azokat a tennivalókat, melyek segítségével az egyén az Internet, az email és a web, az online kommunikáció lehetőségeinek hatékony kiaknázása által egyre szélesebb körû ismertséget, referenciákat, megbízásokat, munkát/állást szerezhet vagy önálló vállalkozást indíthat.